Kis Béka Tanoda

Az Eger Városi Úszóklub és Gyógyúszó Tanoda 2017 májusától szárazföldi mozgásfejlesztő foglalkozásokkal, 2018 augusztusától kognitív fejlesztéssel bővült.
2019 januárjától Komplex Iskolaérettségi Vizsgálatra lehet jelentkezni, a szeptemberben általános iskolát kezdő gyermekeknek.

 

b3c2e95c15d84bb94d29f239402a8c12_frogs-and-reading-on-pinterest-frog-with-book-clipart_2071-1888Heves megyében és vonzáskörében, speciális szakemberek és lehetőség hiányában sajnos a szenzomotoros – és kognitív fejlesztés a háttérbe szorult, pedig nagyobb szükség van rá, mint képzelnénk.
Egy óvodapszichológus szerint, minden 25. gyermek autista, és minden 5. mutat autisztikus- és más tüneteket, ilyen például a megkésett mozgás-és beszédfejlődés, hiperaktivitás, magatartás zavar, vagy a születés folyamán bekövetkezett oxigén hiány és agyvérzés.
Ezek a problémák speciális mozgásokkal és foglalkozásokra enyhíthetőek, kezelhetőbbé teheti a gyermek viselkedését, vagy felzárkóztatja a megkésett mintákat. Nem utolsó sorban ápolja a gyermek-szülő kapcsolatot, mivel a terápia állandó fizikai kontaktust igényel a szülőtől.

A TSMT (Tervezett Szenzomotoros Torna) nem csak kezelésre, hanem megelőzésre is szolgál!
Egyéni- és kis csoportos foglalkozások  alkalmával lehetőség nyílik az idegrendszer “melegítésére”, aminek jótékony hatása hosszú távra szól. Ezen foglalkozások alatt könnyen kiszűrhetőek az organikus éretlenség , iskolaéretlenség, részképesség gyengeség , vagy autisztikus tünetek is.
A terápia “home-training” formában történik, a terapeuta kontrollvizsgálatai mellett. A gyakorlatok személyre szabottak, az életkornak és fejlettségi szintnek megfelelőek, és játékos jellege, sok mondóka és eszköz teszi élvezetesebbé a tornákat, oldva a gyermekek szorongását és bizalmatlanságát.
Fontos a szülők és a család nyitottsága, elfogadása és együttműködése a hatékony terápia érdekében.

Komplex kognitív foglalkozásaink, alkalmával az autista, magatartás – és viselkedés zavaros, hiperaktív gyerekeket, valamint részképesség gyengeséggel küzdő gyerekeket, és családjaikat is fogadjuk.
Iskola előkészítés, és felzárkóztatás, akaratlagos figyelem fejlesztése, érzékelés-észlelés mozgásos feltételeinek javítására is lehetőség nyílik.  Ezen foglakozások célja, az óvodából az iskolába való átlépés segítése, problémák leküzdése. Folyamatos, tervszerű fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. Módszereink között megtalálhatóak a játékos logikai feladatok elvégzése, figyelem, emlékezet fejlesztése, mesefeldolgozás, szövegértés fejlesztése, szókincsbővítés, nagy – és finommotoros mozgások fejlesztése, téri tájékozódás, és testséma fejlesztése is.
A foglalkozások életkorra-és személyre szabottak, igény esetén hetente több alkalommal is fogadjuk a gyerekeket egyénileg, és mikro csoportokban. A játékos és kreatív feladatok segítik a gyerekeket a tanulásban.
Ahogyan a mozgásos terápiánál, a kognitív fejlesztésben is fontos a szülők együttműködése, következetessége. Ez mindannyiunk sikerének a kulcsa!

A terápiáinkba való bekapcsolódás, minden esetben állapotfelmérés előzi meg!

Érdeklődni és bejelentkezni :
Szabó-Erdélyi Sára
+36-30-921-78-24
Erdélyi Krisztina
+36-30-619-17-79
kisbekatanoda@gmail.com

2